nazwa cmentarza:Cmenatrz ewangelicki w Czernicach

mejscowość:

Czernice

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Cmentarz ewangelicki w Czernicach to niewielka nekropolia znajdująca się na północny-wschód od zabudowań osady, na cmentarz ten nie prowadzi żadna droga ani nawet wydeptana ścieżka. Na cmentarzu zachowały się dwa nagrobki z niewidocznymi inskrypcjami.

zobacz pochówki na tym cmentarzu