nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Dzwonowie

mejscowość:

Dzwonowo

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Dzwonowo (niem. Schwanau) – przysiółek wsi Niedźwiedziny w Polsce, położony w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Skoki. Miejscowość (cztery gospodarstwa) wchodzi w skład sołectwa Niedźwiedziny. I to właśnie w tej niewielkiej osadzie, na jej północnym skraju, na niewielkiej porośniętej akacjami górce znajduje się tutejszy cmentarz ewangelicki. Jest to mała nekropolia, obecnie zachowało się tam 7 nagrobków, bez żadnych inskrypcji. Chowano tam do końca II wojny światowej mieszkańców Dzwonowa oraz pobliskiego Dzwonowa Leśnego. Parę lat temu dzięki inicjatywie osób zajmujących się badania archeologicznymi na terenie pola, gdzie znajdowało się średniowieczne miasto Dzwonowo (Zwanowo), cmentarz uporządkowano i upamiętniono brzozowym krzyżem i tabliczką pamiątkową. I to właśnie dzięki takim działaniom, pamięć o nim nie zatarła się wśród porastających go drzew…

zobacz pochówki na tym cmentarzu