nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Głęboczku

mejscowość:

Głęboczek

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Cmentarz ewangelicki w Głęboczku, cmentarz służący niegdyś ewangelickim mieszkańcom wsi do 1945 roku. Obecnie cmentarz zarośnięty, są na nim pochowani m.in. właściciel tutejszego młyna i jego rodzina.

zobacz pochówki na tym cmentarzu