nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Janowie

mejscowość:

Janów (gmina Dmosin)

kraj:

Polska

rok założenia:

początek XIX wieku

inskrypcja:

Cmentarz położony jest przy głównej drodze prowadzącej przez wieś.
W centralnej części nekropolii znajduje się wysoki drewniany krzyż. Na tym gęsto zarośniętym cmentarzu można odnaleźć fragmenty dwóch nagrobków. W książce Eduarda Kneifela i Harrego Richtera pt. ,,Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829 – 1945″ pojawia się informacja według której cmentarz miał 78 łokci długości oraz 47 łokci szerokości.

Łokieć nowopolski to 0.576 cm. Możliwe jednak, że Kneifel używał miar niemieckich.

Autor zdjęć: Adrian Wielec

zobacz pochówki na tym cmentarzu