nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Kamińsku

mejscowość:

Kamińsko

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Cmentarz ewangelicki w Kamińsku, niewielki śródleśny cmentarz służący niegdyś ewangelickim mieszkańcom miejscowości do 1945 roku. Obecnie cmentarz w słabym stanie. Znajduje się na nim jeden grób dziecięcy.

zobacz pochówki na tym cmentarzu