nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Promnicach

mejscowość:

Promnice

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Cmentarz ewangelicki w Promnicach, cmentarz założony w XIX wieku, służył aż do lat 50 XX wieku. Na cmentarzu zachowała się zdecydowana większość nagrobków. O cmentarz dbają mieszkańcy miejscowości.

zobacz pochówki na tym cmentarzu