nazwa cmentarza:Cmentarz ewangelicki w Skorzęcinie

mejscowość:

Skorzęcin

kraj:

Polska

rok założenia:

inskrypcja:

Skorzęcin – nieistniejąca już wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na granicy gmin Pobiedziska i Swarzędz. Niegdyś jedna z większych okolicznych wsi, gdzie jeszcze w XIX wieku mieszkało ponad 120 mieszkańców. Niestety późniejsza migracja ludzi z wsi do miast przyczyniła się do upadku wsi. Ostatni mieszkaniec opuścił ją w 2005 roku, a od tego czasu wieś prawie zniknęła z powierzchni ziemi. Do dziś przechadzając się przez Skorzęcin można zobaczyć pozostałości po gospodarstwach dawnych mieszkańców. Jedną z pozostałości po wsi jest też cmentarz ewangelicki, który znajduje się kawałek na wschód od dawnej miejscowości, u zboczu wzniesienia, dawnego grodziska wczesnośredniowiecznego, zwanego również Szwedzką Górą. Pośród śródpolnej kępy drzew zachowało się 6 grobów, a na jednym z nich widnieje nagrobek z inskrypcją, że jest tutaj pochowany Otton Ernst Martin. Na cmentarzu tym pochowano również rodzinę Krenz, która niegdyś była najbogatszą rodziną we wsi. Obecnie na cmentarzu można zobaczyć, że są tutaj prowadzone prace porządkowe, wycięto drzewa porastające groby oraz częściowo odkopano pozostałości nagrobków lub grobów. I tutaj również zwracam się z prośbą, czy wie ktoś może kto podjął się tych prac? Niestety nigdzie nic nie pisze, a chętnie bym dowiedział się kto się tym zajmuje. Jednocześnie bardzo cenię sobie pracę, jaką wykonują te osoby na cmentarzu, dzięki nim pamięć o dawnym Skorzęcinie nie zniknie wśród śródpolnych drzew…

zobacz pochówki na tym cmentarzu