nazwa cmentarza:Cmentarz przykościelny w Podłej Górze

mejscowość:

Podła Góra

kraj:

Polska

rok założenia:

przed 1500

inskrypcja:

Pierwszy, przykościelny cmentarz w Podłej Górze zlokalizowany był w centrum wsi, nieopodal stawu. W centralnej części znajdował się drewnany kościół, rozebrany w połowie XIX wieku. Ze względu na wymogi sanitarne, cmentarz zamknięto i splantowano około 1890. Obecnie na jego terenie znajdują się dwa gospodarstwa. W 2009 na terenie nekropolii dokonano częściowej ekshumacji. Wśród pochówków ujawniono ofiary II wojny światowej, pochowane obok tymczasowego wiejskiego lazaretu.

zobacz pochówki na tym cmentarzu