nazwa cmentarza:Cmentarz Wojenny w Lesku 1914-1915

mejscowość:

Lesko

kraj:

Polska

rok założenia:

1916

inskrypcja:

Poświęcony 30 kwietnia 1916 roku, w zbiorowych mogiłach spoczywa obok siebie 600 żołnierzy z obu stron frontu, różnych narodowości i religii. Odrestaurowany w 1995 roku, prezentuje się znakomicie. Położony obok głównego cmentarza w Lesku.

zobacz pochówki na tym cmentarzu