nazwa cmentarza:Cmentarz żydowski w Jędrzejowie

mejscowość:

Jędrzejów

kraj:

Polska

rok założenia:

II połowa XIX w.

inskrypcja:

Cmentarz żydowski w Jędrzejowie znajduje się przy ulicy Spacerowej, graniczącej ze wsią Piaski. Obecnie teren cmenatrza to w większości łąka oraz las samosiejek. Niemal wszystkie naziemne elementy zostały zniszczone. Proces destrukcji rozpoczął się w czasie II wojny światowej i był kontynuowany w okresie PRL. Na terenie miasta znajduje się most z macew upamiętniony tablicą.
Na cmenatrzu odnaleźć można jedynie kilka fragmentów wypłukanych piaskowców oraz części macew z zachowanymi inskrypcjami, które zostały zwrócone na cmenatrz. W maju 2021 r. ustawiono lapidarium. W lokalizacji miejsca pomagają także dwie tablice informacyjne. Dojście na cmentarz w tej chwili jest utrudnione ze względu na brak jasno wytyczonej ścieżki (trwają w tej sprawie konsultacje z władzami miasta).

zobacz pochówki na tym cmentarzu