nazwa cmentarza:Cmentarz żydowski w Sopocie

mejscowość:

Sopot

kraj:

Polska

rok założenia:

1913

inskrypcja:

Cmentarz, założony w roku 1913 działał nieprzerwanie do roku 1939. Formalne zamknięcie nekropolii nastąpiło dopiero po upływie dekady – w roku 1948. Cmentarz na wiele lat został pozbawiony opieki i dozoru – prace konserwacyjne przeprowadzono dopiero latach 1983-1989 staraniem Fundacji Nissenbaumów i miasta Sopot. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilkadziesiąt grobów z inskrypcjami w językach jydysz, polskim, niemieckim i rosyjskim. Na szczególną uwagę zasługuje zachowana jako jedyna na Pomorzu cmentarna brama z hebrajską inskrypcją „Oto jest brama do Boga” (Ze Szaar L’Adonaj).

zobacz pochówki na tym cmentarzu