nazwa cmentarza:Stary cmentarz ewangelicki w Bielsku

mejscowość:

Bielsko-Biała

kraj:

Polska

rok założenia:

1833

inskrypcja:

położony w centrum miasta na tzw. Bielskim Syjonie, ogrodzony murem z okazałą bramą, mocno zarośnięty

zobacz pochówki na tym cmentarzu